Okna połaciowe prawidłowa obróbka najczęściej popełniany błąd przy zabudowie poddasza.

Jak prawidłowo wykonać obróbkę okna dachowego – zabudowa poddasza

Prawidłowa obróbka okna połaciowego jest jednym z trudniejszych elementów zabudowy poddasza i jednocześnie najczęstszym popełnianym błędem podczas wykonywania zabudowy poddasza.

Projekty domów jednorodzinnych z mieszkalnym poddaszem są bardzo popularne i często wybierane przez inwestorów. Adaptacja i zabudowa poddasza pozwala w prosty sposób powiększyć przestrzeń mieszkalną, tworząc pomieszczenia na użytek domowników. Istotnym elementem zabudowy poddasza jest obróbka okna połaciowego.

Górną i dolną powierzchnię glifu prowadzić prostopadle do płaszczyzny okna na szerokości 6 do 8 cm, a dopiero potem należy ją załamać do pionu czy poziomu. Dzięki temu uzyskuje się grubszą warstwe izolacji przy oknie.. Powierzchnia glifu pod oknem powinna być usytuowana pionowo, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza w zabudowie wokół okna.

Najczęstsze popełniane błędy na etapie izolacji i zabudowy poddasza to m.in:

– brak docieplenia okien połaciowych / dachowych

– źle wykonana konstrukcja zabudowy okna dachowego / połaciowego “brak konstrukcji węgarka w zabudowie okna

– brak szczelnej paroizolacji przy oknach czy np. dziury w folii paroizolacyjnej przy instalacjach elektrycznych, rekuperacji lub innych miejscach

zastosowana tania żółta folia budowlana niespełniająca funkcji paroizolacyjnej

– brak zastosowania taśm łączeniowych

i bardzo wiele innych błędów, które popełniają wykonawcy, którzy nie specjalizują się w izolacji i zabudowie poddaszy.

Przedstawiamy jak prawidłowo powinna wyglądać zabudowa okna dachowego z jego dociepleniem. W sytuacji, gdy jest mało miejsca między ramą okna dachowego a krokwią np.1-3 cm. Jedynym właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych mat izolacyjnych np. Aluthermo Quattro. Jest to wielowarstwowy system izolacji refleksyjnej, którego wszystkie warstwy są zgrzane z sobą na gorąco.

1 cm grubości Quattro (współcz. przenikania U=0,175, R=5,7 m2K/W) odpowiada izolacyjności do 20 cm styropianu.

Skutki błędnej zabudowy okna połaciowego

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ukazujące skutki błędnej zabudowy okna połaciowego – brak konstrukcji glifu węgarka w oknie oraz braku jego właściwego docieplenia. Po pewnym czasie w rogach zabudowy okna na płytach karton gips dochodzi do skraplania się pary wodnej z okien na skutek braku odpowiedniej cyrkulacji powietrza, które m zadanie osuszać szybę okna. Dodatkowo w związku z brakiem zapewnienia odpowiedniej grubości izolacji w zabudowie okna dachowego, przestrzeń ta jest zimna i prowadzi do jej zawilgocenia co prowadzi do pojawienia się grzybu w rogach okien.

Okna połaciowe prawidłowa obróbka zabudowa okna

error: Content is protected !!